ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com 

ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com , โทร: 02-260-9986 Fax: 02-258-4106  , 176 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

"ส่งเสริมพหุปัญญา สาธิตการสอน ต้นแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู"

ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาสาธิตและนิเทศการสอน

วิดีโอแนะนำ

  • แนะนำวิชาเอกในระดับชั้น ม.ปลาย 28 วิชาเอก ปีการศึกษา 2565

  • Welcome to join Trilingual Plus+ 🎉🎉

  • บรรยากาศสักการะพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนและทำบุญพระสงฆ์จำนวน 5 รูป

  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน

  • วีดิทัศน์ : แนะนำโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2564

  • สาธิตมัธยม ศรีนครินทร์ - [Official MV]

4 1307630943
5 1307630956
12 1008630948
คู่มือนักเรียน
งานทะเบียน
ระบบการบ้าน
Atks