ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com 

ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com , โทร: 02-260-9986 Fax: 02-258-4106  , 176 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กิจกรรมออนไลน์โดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู "รำลึก 31 ปี สืบ นาคะเสถียร"🍃

กิจกรรมออนไลน์โดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
"รำลึก 31 ปี สืบ นาคะเสถียร"🍃
ผู้จุดประกายไฟด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
เเละสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
.
นักเรียนได้แสดงความเห็นถึงความพยายามในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ เเละได้แสดงความขอบคุณผู้พิทักษ์ป่าที่ได้ปกป้องความสมบูรณ์ของระบบนิเวศไว้ให้แก่สาธารณชน