ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com 

ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com , โทร: 02-260-9986 Fax: 02-258-4106  , 176 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สาขาสาธิตและนิเทศการสอนคณิตศาสตร์

โครงการ BOT ชวนน้องท่องโลกการเงิน (online)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน🙂
“โครงการ BOT ชวนน้องท่องโลกการเงิน (online)”
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
นักเรียนวิชาเอกคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ
“โครงการอบรมวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น” ให้แก่นักเรียนวิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิชาเอกคณิตศาสตร์-วิศวะ(ME) ระดับชั้น ม.4 - 6
ในรูปแบบออนไลน์
🔺โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ สมานชื่น พร้อมทีมผู้ช่วยวิทยากร 🔺
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน กิจกรรมอบรม "คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น" ของนักเรียนวิชาเอกคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์-วิศวะ ชั้นม.4-ม.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน กิจกรรมอบรม "คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น" ของนักเรียนวิชาเอกคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์-วิศวะ ชั้นม.4-ม.6

📝 ในวันนี้ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน กิจกรรมอบรม "คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น" ของนักเรียนวิชาเอกคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์-วิศวะ ชั้นม.4-ม.6
🔺โดยวิทยากร รศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย🔺
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ