ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com 

ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com , โทร: 02-260-9986 Fax: 02-258-4106  , 176 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สาขาสาธิตและนิเทศการสอนภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมโครงการ “จากประสบการณ์รุ่นพี่สานฝันรุ่นน้อง ประจำเดือนสิงหาคม 2564”

กิจกรรมโครงการ “จากประสบการณ์รุ่นพี่สานฝันรุ่นน้อง ประจำเดือนสิงหาคม 2564”
​วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00-15.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันตก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมในโครงการ “จากประสบการณ์รุ่นพี่สานฝันรุ่นน้อง ประจำเดือนสิงหาคม 2564” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง MS Teams กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายในเอก IEM ENG และ FRE ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า 2 คน ในกิจกรรมนี้มีการนำเสนอหลักสูตรและรายวิชา แนะนำแนวทางการเตรียมตัวและการสอบคัดเลือก แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนในสาขา และการถามตอบข้อสงสัย เป็นต้น

กิจกรรมวิชาเอกประจำเดือน กันยายน 2564 ‘Brighten up your English skills in IELTS workshop’

กิจกรรมวิชาเอกประจำเดือน กันยายน 2564 เป็นกิจกรรมติว IELTS ในชื่อ ‘Brighten up your English skills in IELTS workshop’ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ระยะเวลาตั้งแต่ 9.00 น. - 16.00 น.
นักเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษ IEM และฝรั่งเศสที่สนใจเข้าร่วมการอบรมนี้จะต้องลงทะเบียนโดยการ scan qr code ใน poster ที่แนบมา เพื่อทราบจำนวนผู้เข้าร่วมที่แน่นอนและออก certificate ให้แก่ผู้เข้าอบรม
อนึ่ง นักเรียนที่เข้าอบรมต้องทำแบบประเมินตอนท้ายการอบรมเพื่อแนบรูปหลักฐานว่าตนได้เข้าอบรมจริง และตอบคำถามเนื้อหาจากการอบรมเพื่อรับการประเมินว่าผ่านการอบรม จึงจะได้รับ certificate
Brighten up your English skills in IELTS workshop

Brighten up your English skills in IELTS workshop

On 8 October 2021, our department arranged the workshop namely 'Brighten up your English skills in IELTS workshop'. It was a successful and productive event.
We would like to give a big thanks to Ms. Punyapa Boontam, the guest lecturer, for the marvelous lecture. Thank you so much.
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความพูดว่า "09:24 Fri80c atg-worksheet-pa... sheet-pa. Unit10 IELTS WORKSHOP 2564... o @ 95% Unit11 Scan Sep 2564.. LNGI BRIGHTE PRASARNMIT IELTS IELTSWOR. SKILLS IELTS WORKSHOP WITH AJ.DOONG (SECNDARY) SRINAKHARINWIROT NIVERSITY INTRODUCTION το IELTS Reading Writing Listening (C Speaking 30 min min 4sections 60min 3sections 40 questions 2tasks 40 questions 3parts 400 words SCORING Face-to-face THE LISTENING AND READING MODULES the IELTS Listening and Reading modutes, there are 40 questions each. One mark is awarded each correctly +95 NARAWIT"