ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com 

ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com , โทร: 02-260-9986 Fax: 02-258-4106  , 176 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กิจกรรมวิชาเอกประจำเดือน กันยายน 2564 ‘Brighten up your English skills in IELTS workshop’

กิจกรรมวิชาเอกประจำเดือน กันยายน 2564 เป็นกิจกรรมติว IELTS ในชื่อ ‘Brighten up your English skills in IELTS workshop’ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ระยะเวลาตั้งแต่ 9.00 น. - 16.00 น.
นักเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษ IEM และฝรั่งเศสที่สนใจเข้าร่วมการอบรมนี้จะต้องลงทะเบียนโดยการ scan qr code ใน poster ที่แนบมา เพื่อทราบจำนวนผู้เข้าร่วมที่แน่นอนและออก certificate ให้แก่ผู้เข้าอบรม
อนึ่ง นักเรียนที่เข้าอบรมต้องทำแบบประเมินตอนท้ายการอบรมเพื่อแนบรูปหลักฐานว่าตนได้เข้าอบรมจริง และตอบคำถามเนื้อหาจากการอบรมเพื่อรับการประเมินว่าผ่านการอบรม จึงจะได้รับ certificate