ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com 

ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com , โทร: 02-260-9986 Fax: 02-258-4106  , 176 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กิจกรรมโครงการ “จากประสบการณ์รุ่นพี่สานฝันรุ่นน้อง ประจำเดือนสิงหาคม 2564”

กิจกรรมโครงการ “จากประสบการณ์รุ่นพี่สานฝันรุ่นน้อง ประจำเดือนสิงหาคม 2564”
​วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00-15.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตะวันตก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมในโครงการ “จากประสบการณ์รุ่นพี่สานฝันรุ่นน้อง ประจำเดือนสิงหาคม 2564” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง MS Teams กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายในเอก IEM ENG และ FRE ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า 2 คน ในกิจกรรมนี้มีการนำเสนอหลักสูตรและรายวิชา แนะนำแนวทางการเตรียมตัวและการสอบคัดเลือก แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนในสาขา และการถามตอบข้อสงสัย เป็นต้น