ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com 

ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com , โทร: 02-260-9986 Fax: 02-258-4106  , 176 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

คณะผู้บริหาร อาจารย์จากจังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โดยมีคณะผู้บริหารของโรงเรียนให้การต้อนรับ

เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
คณะผู้บริหาร อาจารย์จากจังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โดยมีคณะผู้บริหารของโรงเรียนให้การต้อนรับ