ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com 

ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com , โทร: 02-260-9986 Fax: 02-258-4106  , 176 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นักเรียน ม.ต้น ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19(ไฟเซอร์) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มศว

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)(SPSM) และ นักเรียนหลักสูตรนานาชาติ (SPIP) ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19(ไฟเซอร์) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มศว