ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com 

ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com , โทร: 02-260-9986 Fax: 02-258-4106  , 176 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2
ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี