ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com 

ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com , โทร: 02-260-9986 Fax: 02-258-4106  , 176 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

คณะบริหารการศึกษาเทศบาลเมืองสุรินทร์ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ “เทศบาลเมืองสุรินทร์

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 คณะบริหารการศึกษาเทศบาลเมืองสุรินทร์
ได้เข้าพบผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เพื่อศึกษาดูงานการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ “เทศบาลเมืองสุรินทร์ เป็นเมืองน่าอยู่สร้างความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”