ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com 

ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com , โทร: 02-260-9986 Fax: 02-258-4106  , 176 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ขั้นตอนการดาวน์โหลด ใบชำระค่าธรรมเนียมของโรงเรียน และค่าธรรมเนียมของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 ขึ้น ม.2, ม.2 ขึ้น ม.3, ม.4 ขึ้น ม.5 และ ม.5 ขึ้น ม.6 ปีการศึกษา 2565

เอกสารค่าธรรมเนียม3