ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com 

ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com , โทร: 02-260-9986 Fax: 02-258-4106  , 176 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

"ส่งเสริมพหุปัญญา สาธิตการสอน ต้นแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู"

Brighten up your English skills in IELTS workshop
On 8 October 2021, our department arranged the workshop namely 'Brighten up your English skills in IELTS workshop'. It was a successful and productive event.
We would like to give a big thanks to Ms. Punyapa Boontam, the guest lecturer, for the marvelous lecture. Thank you so much.
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความพูดว่า "09:24 Fri80c atg-worksheet-pa... sheet-pa. Unit10 IELTS WORKSHOP 2564... o @ 95% Unit11 Scan Sep 2564.. LNGI BRIGHTE PRASARNMIT IELTS IELTSWOR. SKILLS IELTS WORKSHOP WITH AJ.DOONG (SECNDARY) SRINAKHARINWIROT NIVERSITY INTRODUCTION το IELTS Reading Writing Listening (C Speaking 30 min min 4sections 60min 3sections 40 questions 2tasks 40 questions 3parts 400 words SCORING Face-to-face THE LISTENING AND READING MODULES the IELTS Listening and Reading modutes, there are 40 questions each. One mark is awarded each correctly +95 NARAWIT"
4 1307630943
5 1307630956
12 1008630948
คู่มือนักเรียน
งานทะเบียน
ระบบการบ้าน
Atks