ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com 

ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com , โทร: 02-260-9986 Fax: 02-258-4106  , 176 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

"ส่งเสริมพหุปัญญา สาธิตการสอน ต้นแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู"

กิจกรรมวิชาเอกประจำเดือน กันยายน 2564 เป็นกิจกรรมติว IELTS ในชื่อ ‘Brighten up your English skills in IELTS workshop’ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ระยะเวลาตั้งแต่ 9.00 น. - 16.00 น.
นักเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษ IEM และฝรั่งเศสที่สนใจเข้าร่วมการอบรมนี้จะต้องลงทะเบียนโดยการ scan qr code ใน poster ที่แนบมา เพื่อทราบจำนวนผู้เข้าร่วมที่แน่นอนและออก certificate ให้แก่ผู้เข้าอบรม
อนึ่ง นักเรียนที่เข้าอบรมต้องทำแบบประเมินตอนท้ายการอบรมเพื่อแนบรูปหลักฐานว่าตนได้เข้าอบรมจริง และตอบคำถามเนื้อหาจากการอบรมเพื่อรับการประเมินว่าผ่านการอบรม จึงจะได้รับ certificate
4 1307630943
5 1307630956
12 1008630948
คู่มือนักเรียน
งานทะเบียน
ระบบการบ้าน
Atks