แผนที่โรงเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

176 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อ

โทร: 02-260-9986

Fax: 02-258-4106

Mail us

satitpsm.secondary@gmail.com