previous arrow
next arrow
Slider
ขอชี้แจงเรื่องเครื่องแบบนักเรียนแบบใหม่ให้ผู้ปกครองรับทราบ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ผู้บริหารโรงเรียนมีมติให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถเปลี่ยนเครื่องแบบนักเรียนแบบใหม่ได้ทั้ง ชาย และ หญิง โดยเริ่มใช้ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป | ฝ่ายพัฒนาวินัยฯ
ประกาศ สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2562
วิชาเอก SGS , IEM , ME , E-AI , IT , คณิตศาสตร์
นำสำเนาผลการเรียน 5 ภาคเรียน ส่งในวันที่ 15 มีนาคม 2562 (ส่งในห้องสอบ)
ประกาศ ขอเลื่อนการประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 พร้อมตารางสอบซ่อมครั้งที่ 2 เป็นวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น.
และตารางสอบซ่อมครั้งที่ 2 จะซ่อมในวันพุธที่ 20 – วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

| หน่วยงาน |

| สาระการเรียนรู้ |

| เอกสารหน่วยงาน |

| ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง |

599311total visits,6388visits today