| กลุ่มสาระการเรียนรู้ |

| เอกสารหน่วยงาน |

เรื่องวันที่ประกาศงบประมาณโครงการ(บาท) สถานะโครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสีขาว A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 12,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)4 ธันวาคม 2561988,680สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256223 พฤศจิกายน 2561-กำลังดำเนินการ
ประกาศจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสีขาว A4 ขนาด80แกรม จำนวน 12,000รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)23 พฤศจิกายน 25611,140,000กำลังดำเนินการ
ราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสีขาว A423 พฤศจิกายน 25611,140,000กำลังดำเนินการ
ร่างขอบเขตงานจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสีขาว A423 พฤศจิกายน 2561-กำลังดำเนินการ
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องเรียนอัจฉริยะ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)22 ตุลาคม 2561698,700ยกเลิกการดำเนินการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256227 กันยายน 2561กำลังดำเนินการ
ราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศ (31พ.ค.61)31 พฤษภาคม 2561745,000สิ้นสุดดำเนินการ
ราคากลางซื้อข้าวสาร (31 พ.ค. 61)31 พฤษภาคม 2561532,000สิ้นสุดดำเนินการ
ราคากลางซื้อคอมพิวเตอร์ (17พ.ค.61)17 พฤษภาคม 25612,210,450สิ้นสุดดำเนินการ
ราคากลางซื้อเบี้ยประกัน (1มี.ค.61)1 มีนาคม 2561458,200สิ้นสุดดำเนินการ
ราคากลางหนังสือเรียน (10ก.พ.61)10 กุมภาพันธ์ 25611,389,200สิ้นสุดดำเนินการ
ราคากลางกระดาษ (1ก.พ.61)1 กุมภาพันธ์ 2561950,000สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 10,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)19 กุมภาพันธ์ 2561950,000.00 สิ้นสุดดำเนินการ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระดาน(Interactive White Board) แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 เครื่อง12 กุมภาพันธ์ 2561696,000 สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสีขาว A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 10,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)9 กุมภาพันธ์ 2561950,000 สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 25619 กุมภาพันธ์ 2561 1,389,200 สิ้นสุดดำเนินการ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการอาหารกลางวัน 2 กุมภาพันธ์ 2561-สิ้นสุดดำเนินการ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการอาหารกลางวัน 2 กุมภาพันธ์ 2561-สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 256131 มกราคม 2561-สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อข้าวขาวหอมมะลิ จำนวน 6,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก20 ธันวาคม 2560 228,000 สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256128 กันยายน 2560 -สิ้นสุดดำเนินการ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างก่อนสร้างอาคารสระว่ายน้ำ พร้อมติดตั้งวางระบบ 1 หลัง ครั้งที่ 4 โดยวิธีพิเศษ18 สิงหาคม 2560-สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำ พร้อมติดตั้งงานระบบ1หลัง ครั้งที่ 4 โดยวิธีพิเศษ24 กรกฏาคม 2560 19,201,123 สิ้นสุดดำเนินการ