คำชี้แจง
ต้องสั่งขนาด เสื้อ กางเกง กระโปรง ให้แน่นอน เพราะ เมื่อนำเสื้อไปปักแล้ว
หรือ เป็นงานสั่งตัดพิเศษ จะไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้
(เสื้อต้องนำไปปัก ตราโรงเรียน (ม.ต้น - ม.ปลาย) + เลขประจำตัว + ติดดาวตามสี-ชั้นเรียน)

* ทางร้านจะไปจำหน่ายวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 (มี เสื้อ กางเกง กระโปรง ให้ลอง) *

** นักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหม่ ที่ไม่สามารถเดินทางมาตัดชุดนักเรียนในวันเวลาที่กำหนดได้
ให้ติดต่อ ร้านตัดชุดนักเรียน ภายในวันที่ 7-9 พ.ค. 2563
เบอร์โทร 02-455-8771 - 3 ตั้งแต่เวลา 09:00 - 15:30 น. **


ฝ่ายพัฒนาวินัยฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)