กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 6 หลัก

นักเรียนกรอกรหัสด้วยการสัมผัสที่หน้าจอ

person_outline